Tomt – -

Kommunala tomter

Objektsnummer
169097499

Beskrivning

Information om lediga byggklara tomter finns på kommunens sida(kopiera länken för mer information): http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Bygga--Bo/Smahustomter/

Intresseanmälan

377
Besök på Bovision