Beskrivning

Storgatan är idag huvudstråket som sträcker sig rakt över Kvarnholmen. Med start från järnvägsstationen, förbi Stortorget och hela vägen ut mot Kalmarsund. Längs med gatan finns de mest skiftande

Ansvarig mäklare

Loading Map...