Beskrivning

Fastigheten har flera olika byggnationsmöjligheter. Det tillåts skola, vård, kontor och bostäder. Största sammanlagda byggarea 250 kvm, högsta nockhöjd för huvudbyggnad från färdigt golv 7 meter,

Ansvarig mäklare

Loading Map...