Bovisions AB:s policy för personuppgifter

Allmänt

Bovision AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför samt skydda dina data.

I Bovisions policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Bovision. Bovision är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Bovision inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Som kund menas både dig som användare och som annonsör. Bovision registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 2. Vid intresseanmälan samlas namn, e-post, företag, telefonnummer och fritextfält in.

Hur vi använder insamlad information

Bovision behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Bovision.
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 3. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 5. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 6. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 7. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 8. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
 9. För att skicka relevant information och inspiration så som nyhetsbrev - Bovision är alltid måna om att informationen som skickas till dig inte ska vara integritetskränkande. Du har alltid rätt att frånsäga dig information och inspirationsutskick, och ber dig ta kontakt med oss om du har frågor, funderingar eller önskar bli borttagen ur vårt system. (rättslig grund, intresseavvägning)

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Bovision samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vid intresseanmälan skickas informationen vidare till tredje part för att fullgöra beställningen av tjänsten. Bovision sparar informationen som längst i fyra år och informationen raderas därefter automatiskt.

Om cookies

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Bovision ger du din tillåtelse till att Bovision registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du använder samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Bovision att hänvisa till uppfyllande av policydokument och berättigat intresse i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bovision kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Du är kund hos Bovision så länge du har ett aktivt konto. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än fyra år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Bovision eller så kan du höra av dig till datainspektionen ([email protected]).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avanmälningslänken i epostkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Bovision AB.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Bovision AB
Kristinelundsgatan 3
411 37 Göteborg
Emailadress: [email protected]

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-22